Warsztat metodyczny „Zaktywizuj ucznia na lekcjach online”

Doradca metodyczny ds. języka polskiego i historii Małgorzata Rydelek zaprasza  na warsztat metodyczny nauczycieli różnych przedmiotów zainteresowanych poznaniem narzędzi aktywizujących uczniów w zdalnej edukacji.  Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom. Termin: 22.04.2020 r., godz. 17.00. Rejestracja uczestników poprzez wypełnienie formularza.