Program Czyste Powietrze 2023

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje od 1 czerwca 2023 r. Program Czyste Powietrze 2023 w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zaproponowany poziom dofinansowania zadania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 90 % kosztów kwalifikowanych, natomiast 10 % kosztów to wkład własny Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki przeciwdziałania emisjom. Przedsięwzięcie jest skierowane do odbiorców z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Pełna wersja artykułu dostępna w formacie PDF.