Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt. Mogę być, kim chcę

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt. „Mogę być, kim chcę” to nowatorska inicjatywa, której autorkami i koordynatorkami są nauczycielki z Niepublicznego Przedszkola Ekologiczno-Sportowego Jedyneczka w Elblągu: Marta Rejman, Anna Wysocka, Magdalena Frankowska. Inicjatorki zapraszają do wspólnego działania placówki przedszkolne i nie tylko.

Celem preorientacji zawodowej na etapie edukacji przedszkolnej jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Mówi o tym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325).

Projekt został objęty patronatem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Jest bardzo cenną inicjatywą dla przedszkoli, gdyż obejmuje 30 propozycji, z których uczestnicy zobowiązani są do wykonania trzech miesięcznie zgodnie z własnym pomysłem. Zadania projektu można dowolnie modyfikować na potrzeby prowadzenia zajęć w wybranej grupie wiekowej. Dołączenie do grupy projektowej „Mogę być, kim chcę!” na portalu społecznościowym Facebook pozwoli na wymianę pomysłów i doświadczeń.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Do działań projektowych można przystąpić, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Przedszkola nie muszą opracowywać programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, bowiem ustawa nie obliguje ich do organizowania doradztwa zawodowego. Treści, które obejmuje preorientacja zawodowa w przedszkolu, są zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Tak więc udział w projekcie jest interesującym sposobem na spełnienie wymagań zawartych w prawie oświatowym.

Alicja Guła
konsultant ds. wychowania przedszkolnego