Webinarium dla dyrektorów elbląskich szkół

Szanowni Państwo, Dyrektorzy elbląskich szkół i placówek oświatowych. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza Państwa na bezpłatne warsztaty online pn. "Jak pracować z uczniem z wykorzystaniem narzędzi do zdalnej edukacji?".

W związku z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi 20 marca 2020 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ws. kształcenia na odległość nakładającymi na dyrektorów obowiązek organizacji edukacji online zachęcamy do udziału w zajęciach, które wzbogacą Państwa wiadomości nt. wykorzystania wybranych narzędzi do realizacji tego zadania. Warsztaty będą też znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się pomysłami na rozwiązywanie problemów związanych z niniejszą tematyką.

Harmonogram spotkania:

  • dr D. Oleksiak, dyrektor WMODN;
  • Beata Gadomska, nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej, "Otwórz okno na świat, czyli organizacja kształcenia na odległość w szkole";
  • Jerzy Dorożko, nauczyciel konsultant ds. informatyki, "Szkoła w chmurze, czy to możliwe?";
  • sesja pytań i odpowiedzi.

Czas spotkania jest zaplanowany na około 1 godzinę.

Webinarium odbędzie się w środę, 1 kwietnia (sic!) o godz. 9.00. Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenie z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego. Na adres e-mail podany w zgłoszeniu zostaną wysłane szczegółowe informacje dotyczące przygotowania uczestników od strony technicznej (w dużym skrócie: komputer podłączony do Internetu i trochę dobrej woli).

Ewentualne pytania proszę kierować do nauczyciela konsultanta ds. informatyki, Jerzego Dorożko (j.dorozko@wmodn.elblag.pl)