Aplikacja Edpuzzle w zdalnej pracy nauczyciela

WMODN w Elblągu zaprasza nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem aplikacji Edpuzzle przydatnej do opracowania materiałów filmowych: np. ich skracania, dodawania pytań, własnego komentarza lub całej ścieżki dźwiękowej do udziału w warsztatach prowadzonych on-line za pomocą aplikacji Zoom.

Warsztaty poprowadzi dr Elżbieta Paprocka - doradca metodyczny ds. historii. Termin: 2 kwietnia godz. 14.30-16.30. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza.

Dodatkowe informacje nt. aplikacji w artykule dostępnym do pobrania.