Konsultant ds. chemii i oceniania W-MODN w Elblągu Krzysztof Błaszczak oraz doradca metodyczny Anna Serwińska W-MODN w Olsztynie serdecznie zapraszają nauczycieli chemii szkół podstawowych na wideokonferencję pt. "Analiza wyników konkursu kuratoryjnego z chemii. Jak osiągnąć sukces? Przygotowanie uczniów do konkursu". Szkolenie odbędzie się 12.10.2022 r. o godz. 16.30.

...czytaj dalej Przygotowanie uczniów do konkursu z chemii. Wideokonferencja

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej oraz pedagogiki specjalnej i edukacji włączającej przy WMODN w Elblągu zapraszają zainteresowanych katechetów do wzięcia udziału w kursie doskonalącym online dla nauczycieli katechetów pt. „Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach religii”.

...czytaj dalej Kurs doskonalący dla nauczycieli religii pn. Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE na lekcjach religii

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na szkolenie pt. “Witrochromia-malarskie historie na szkle”. Witrochromia pochodzi od słowa vitrum-szkło i chromium-barwa. Na ziemiach polskich pojawiła się w średniowieczu, na szerszą skalę upowszechniła się w sztuce ludowej w XIX wieku.

...czytaj dalej Szkolenie pt. “Witrochromia-malarskie historie na szkle”

W imieniu organizatorów: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie informujemy, że 18 listopada 2022 r. w godzinach. 10.00 – 14.00 w sali 52 Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 odbędzie się szkolenie „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Szczegółowe informacje na stronie organizatora.