Konsultanci W-MODN w Elblągu: Bożena Rokicka i Krzysztof Błaszczak serdecznie zapraszają nauczycieli różnych przedmiotów na webinarium pt. "Niska frekwencja uczniów jako pierwotna i wtórna przyczyna niepowodzeń szkolnych".

...czytaj dalej Webinarium pt. „Niska frekwencja uczniów jako pierwotna i wtórna przyczyna niepowodzeń szkolnych”

Konsultanci W-MODN w Elblągu: Krzysztof Błaszczak i Elżbieta Kurkiewicz serdecznie zapraszają nauczycieli różnych przedmiotów na webinarium pt. "Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe oraz zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej".

...czytaj dalej Webinarium pt. „Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe oraz zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej”

Konsultant ds. przedmiotów zawodowych zaprasza nauczycieli przedmiotów informatycznych i innych zainteresowanych na warsztaty metodyczne pt. "Packet Tracer - tworzenie zadań samooceniających z wykorzystaniem modułu Activity Wizard", które odbędą się 24.05.2020 od godz. 11.00 w sali szkoleniowej WORD Elbląg ul. Skrzydlata 1.

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne pt. „Packet Tracer – tworzenie zadań samooceniających z wykorzystaniem modułu Activity Wizard”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje warsztaty terenowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w dniach: 27.06.2022 r. – 30.06.2022 r. (poniedziałek-czwartek). Koszt wyjazdu 780 zł. Wyjazd jest dofinansowany w wysokości 9000 zł z WFOŚiGW w Olsztynie (zrefundowanie całkowitego kosztu transportu). Liczba miejsc jest ograniczona – do 22 osób (przy rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń).

...czytaj dalej Wyjazd edukacyjny pt. „Poznanie osobliwości przyrodniczych Narwiańskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na szkolenie w technikach tkaniny artystycznej i makramy. W trakcie warsztatu omówione zostaną etapy tworzenia prac na: krosnach i ramach tkackich. Dostępne będą włóczki, wełna czesankowa, sznurki bawełniane oraz materiały recyklingowe i przyrodnicze.

...czytaj dalej Warsztat pt. „Tkanina — wątek i osnowa”