Zajęcia popularnonaukowe w ramach programu „Poznaj Atom 2023”

W ramach współpracy W-MODN w Elblągu i Politechniki Gdańskiej 17 listopada w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu odbyły się zajęcia popularnonaukowe w ramach programu "Poznaj Atom 2023". Program ten jest prowadzony we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ma on na celu popularyzację informacji nt. promieniotwórczości i wykorzystania tego zjawiska na potrzeby energetyki jądrowej. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu działania promieniowania jonizującego, transformacji energetycznej oraz bezemisyjnych źródeł energii, a w szczególności energetyki jądrowej. Zajęcia składały się z trzech części:

  1. Krótki film opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
  2. Prezentacja poruszająca szczegółowo zagadnienia z filmu, związane z przyczynami zmian klimatu, źródłami energii, miksem energetycznym i promieniowaniem jonizującym.
  3. Zajęcia praktyczne: pomiary aktywności i dawki promieniowania przez uczniów z zastosowaniem licznika Geigera-Millera (zastosowanie bezpiecznych, naturalnych źródeł promieniowania dostarczonych i pod kontrolą prowadzącego lekcje).

Zajęcia przeprowadził pracownik Politechniki Gdańskiej-Tomasz Karla (doktorant i pracownik Wydziału Elektrotechniki i Automatyki) na zaproszenie konsultanta ds. fizyki W-MODN w Elblągu. Zajęcia zostały sfinansowane z budżetu Ministerstwa Klimatu i Środowiska.