Zabawy animacyjne dobre na wszystko

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wczesnej edukacji na warsztat metodyczny pn. "Zabawy animacyjne dobre na wszystko". Warsztat odbędzie się 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) w sali nr 25, ul. Skrzydlata 1 (budynek WORDu) w godzinach 15.00-18.00. Zakres szkolenia:

  • Dostarczenie nauczycielom skutecznych narzędzi i ciekawych pomysłów na organizację zespołu klasowego.
  • Terapeutyczna, edukacyjna i wychowawcza rola zabaw animacyjnych.
  • Zabawy animacyjne a strefa emocjonalna dzieci.
  • Prezentacja zabaw animacyjnych na różne okazje (lekcje, wycieczki, uroczystości szkolne i klasowe, pikniki, cia plenerowe), kreowanie pozytywnych interakcji w grupie.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 40 zł na konto Ośrodka Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem: "zabawy animacyjne". Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia oraz materiały szkoleniowe.

Dodatkowych informacji udziela Agata Urbańska — konsultant ds. wczesnej edukacji a.urbańska@wmodn.elblag.pl)