XV Konferencja Pedagogów Szkolnych

Zapraszam do udziału w XV Konferencji Pedagogów Szkolnych, która będzie przebiegała pod stałym hasłem "Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej". Celem konferencji jest wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętność radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu. Doświadczenie poprzednich edycji konferencji oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych pedagogów skłoniła mnie do kontynuacji i realizacji ww. formy. Konferencja jest bowiem odpowiedzią na zapotrzebowanie pedagogów szkolnych w wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, interwencji wychowawczej, depresji dzieci i młodzieży, wypalenia zawodowego pedagogów. Służy także wymianie doświadczeń, integracji środowiska.

W programie konferencji zostały zaplanowane specjalne warsztaty dotyczące ww. tematyki. Głównym prowadzącym będzie naukowiec – praktyk doktor Wiesław Poleszak.

Doktor Wiesław Poleszak

Psycholog, adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wykładowca i trener w ramach studiów i studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki, wychowania i profilaktyki uzależnień (UMCS,UKSW, SWPS, WSPA, WSEI). Trener - edukator w zakresie organizowania profilaktyki środowiskowej.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu profilaktyki i wychowania. Specjalizuje się także w programach rówieśniczych i pomocy psychologicznej. Należy do grona ekspertów Instytutu Konsultantów Europejskich. Wiedzę teoretyczną przekłada na praktykę pracując z młodzieżą wykluczoną społecznie w ramach Fundacji „Masz Szansę”. Od wielu lat współpracuje z Ochotniczymi Hufcami Pracy wdrażając systemowe rozwiązania w działaniach wychowawczych instytucji. W ramach działań pomocowych adresowanych do środowiska studentów założył i rozwija Akademickie Centrum Wsparcia oparte na działaniach rówieśniczych i specjalistycznej pomocy psychologicznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 5 - 6 czerwca 2023 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym "Bałtyk" w Stegnie. Całkowity koszt konferencji wynosi 550 zł i obejmuje wykłady, nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Dojazd do Stegny we własnym zakresie.

Zwracam się z prośbą do Pani/a Dyrektor/a o dofinansowanie konferencji lub jeżeli istnieje możliwość, całkowite pokrycie kosztów szkolenia. Opłatę można wnieść w całości lub w ratach (w nieprzekraczalnym terminie od 5 kwietnia do 25 maja 2023 roku). Opłatę za konferencję proszę kierować na konto: Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 obowiązkowo z dopiskiem XV KONFERENCJA PEDAGOGÓW + nazwisko uczestnika. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja 2023 roku poprzez formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowych odpowiedzi dotyczących konferencji udziela konsultant Bożena Rokicka e-mail: b.rokicka@wmodn.elblag.pl. W sprawach dotyczących płatności proszę o kontakt ze specjalistą ds. ekonomicznych Aliną Grasman-Brajtenbach (a.grasman@wmodn.elblag.pl).

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w maju.

Bożena Rokicka, konsultant ds. pedagogiki i opieki