XV Konferencja Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

WMODN w Elblągu zaprasza na "Konferencję Dla Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół oraz Placówek Oświatowych". Konferencja odbędzie się w Masuria Hotel & Spa, Worliny 33 14-105 Łukta w dniach 3-4 czerwca 2024 r.

Prelegentem w pierwszym dniu konferencji będzie Pani Elżbieta Rabenda - nauczycielka dyplomowana z dwudziestosiedmioletnim stażem pracy w polskim szkolnictwie i na rzecz oświaty samorządowej, ekspertka (lista MEN poz. 1121), wykładowczyni, trenerka, kontrolerka, analityczka. Współpracuje z RIO, SKO, MEN, z urzędami gminy i powiatów w całym kraju. Praktyk. Autorka wielu publikacji, w tym dla "Gazety Prawnej" oraz czasopism samorządowych "Wspólnota" i "Pracownik Samorządowy" . Posiada doświadczenie samorządowca oraz dyrektora szkoły. Właścicielka firmy szkoleniowej, w ramach której prowadzi i organizuje szkolenia, wykłady, prelekcje w całej Polsce niemal każdego dnia. Współpracuje z najlepszymi w kraju wykładowcami, trenerami, ekspertami, w tym prawnikami, byłymi ministrami edukacji narodowej, wizytatorami kuratorium oświaty, wizytatorami ORE w Warszawie, edukatorami i konsultantami ODN. Występuje w roli eksperta na corocznych kongresach ogólnopolskich, konferencjach, sympozjach, prowadzi i moderuje panele ekspertów ds. finansowania oświaty w ramach Ogólnopolskich Kongresów/Forów Skarbników, uczestniczy w corocznym panelu ekspertów ds. oświaty na Ogólnopolskiej Konferencji Samorządów w Lublinie, organizowanej przez warszawskie wydawnictwo Municipium S.A. oraz bierze udział jako ekspert w panelach dyskusyjnych w Samorządowym Forum Kapitału i Finansów.

Pani Elżbieta Rabenda poprowadzi dwa wykłady w ramach naszej konferencji:

 • Ocena pracy nauczycieli.
 • Kompetencje zarządcze dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Przewidujemy również sesję pytań i odpowiedzi.

Całkowity koszt udziału w konferencji za osobę wynosi 710 zł (siedemset dziesięć złotych) i obejmuje wykłady, wyżywienie oraz nocleg. Dojazd we własnym zakresie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 maja 2024 roku wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.


Wpłaty proszę dokonać po otrzymaniu faktury. Faktura zostanie wysłana w maju, po otrzymaniu zgłoszenia od Państwa. Ewentualne rezygnacje przyjmowane będą do dnia 10 maja 2024 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z p. Magdaleną Chojnacką – tel. 55 6435252 lub m.chojnacka@wmodn.elblag.pl.

Serdecznie zapraszam
Beata Gadomska
Konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego W-MODN w Elblągu

XV Konferencja Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych 3-4 czerwca 2024 r. Masuria Hotel & Spa Worliny. Szczegółowy harmonogram konferencji:

Poniedziałek, 3.06.2024 r.:

 • 10.50-11.20 – rejestracja uczestników
 • 11.20-11.40 – powitanie uczestników – dyrektor WMODN w Elblągu
 • 11.40-12.30 – „Nie chodzi o to, żeby mieć czas. Chodzi o to, żeby z niego korzystać. Czas w pracy dyrektora” – Beata Gadomska, konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego WMODN w Elblągu
 • 12.30-13.30 – obiad
 • 13.30-15.00 – „Ocena pracy nauczycieli” – Elżbieta Rabenda
 • 15.00-15.30 – przerwa kawowa
 • 15.30-17.00 – „Kompetencje zarządcze dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych” – Elżbieta Rabenda
 • 17.00-18.00 – sesja pytań i odpowiedzi
 • 19.00 – uroczysta kolacja

Wtorek, 4.06.2024 r.:

 • 8.00-9.00 – śniadanie
 • 9.00-10.00 – I sesja warsztatowa
 • 10.00-10.15 – przerwa
 • 10.15-11.15 – II sesja warsztatowa
 • 11.15-11.30 – przerwa
 • 11.30-12.30 – III sesja warsztatowa
 • 12.30 – zakończenie konferencji
 • 12.45 – obiad

Sesje warsztatowe odbędą się w 3 grupach, naprzemiennie. Prowadzący warsztaty są konsultantami W-MODN w Elblągu. Tematy warsztatów:

 • „Plenerowe gry rekreacyjne innych kręgów kulturowych jako pomysł na aktywne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze” - Tomasz Szuszkiewicz
 • Magdalena Jankun – „Narzędzia TIK kształtujące kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów”
 • Beata Gadomska – „Trudne sytuacje w szkole z perspektywy dyrektora szkoły”