XI spotkanie online z cyklu „Katecheza w praktyce”

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej przy WMODN w Elblągu zaprasza zainteresowanych katechetów do udziału w XI spotkaniu online z cyklu "Katecheza w praktyce" w ramach sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2021/2022.

Spotkanie online zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia Google Hangouts Meet. Termin: 13.06.2022 godz. 17.30. Temat wiodący spotkania: Rozwój moralny i duchowy dzieci i młodzieży w obecnej dobie.

Zachęcam wszystkich nauczycieli uczestniczących w spotkaniu do podzielenia się z innymi uczestnikami swoimi przemyśleniami i ciekawymi pomysłami na wskazany temat jak również przygotowanie propozycji tematów spotkań na przyszły rok szkolny.

Rejestracja uczestników do 13.06.2022 do godz. 14.00. Od biorących udział oczekuje się włączenia kamery podczas spotkania i gotowości do wymiany zdań i własnych doświadczeń z innymi uczestnikami spotkania.

W dniu spotkania 15 min. przed rozpoczęciem na podanego w formularzu e-maila zostanie wysłany link do udziału w spotkaniu.

Serdecznie zapraszam, Anna Kamińska