Wyniki wiosennych konkursów ekologicznych

W-MODN w Elblągu – ECEE informuje, że zostały rozstrzygnięte trzy wojewódzkie konkursy o tematyce leśnej, adresowane do uczniów i nauczycieli.

Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych wraz z nauczycielem/opiekunem zapraszamy na Forum ekologiczne „Las — ekosystem prawie doskonały”, które odbędzie się 14 czerwca 2019 roku o godzinie 10.30 w siedzibie W-MODN w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, sala 125. Podczas Forum zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia sfinansowane przez WFOŚiGW w Olsztynie. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na Forum.

Organizatorzy: W. Kaminska i J. Meller, konsultanci W-MODN w Elblągu