Wyniki konkursu „Opowiem wam o Koperniku — lapbook tematyczny”

W związku z przypadającą w 2023 roku 550 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu ogłosił konkurs "Opowiem wam o Koperniku — lapbook tematyczny" dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów I etapu edukacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą konkursu było przedstawienie informacji o życiu i działalności Mikołaja Kopernika w atrakcyjnej, oryginalnej i ciekawej plastycznie formie „ukrytej” w lapbooku. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem jest ponad 200 nadesłanych prac wykonanych przez prawie 300 autorów. Zgodnie z regulaminem lapbooki mogły być wykonane przez jedna osobę lub 2-3 osobowe zespoły. Otrzymaliśmy też kilka prac z sąsiednich województw.

Prace konkursowe łączy wspólny mianownik — dzieci, przygotowując swoje prace, wiele się nauczyły i stworzyły własne pomoce dydaktyczne, które mogą posłużyć zdobywaniu wiedzy również ich rówieśnikom. Te przemyślane działania „zaklęte” w lapbookach bardzo często mają atrakcyjną formę (gry, quizy, rebusy, ciekawostki, kolorowe zagadki…), gdyż dzieci same czują, jak pomocny jest taki sposób uczenia się. Ogromną wartością konkursu jest również to, że wiele prac wykonały 2-3 osobowe zespoły, co wymagało umiejętności współpracy i podziału zadań.

Prace wzbudziły ogromny podziw i uznanie jurorów. To prawdziwa edukacja przez wielkie E, wyposażająca dzieci w umiejętności i wiedzę w atmosferze poszukiwania, gromadzenia i prezentowania wiadomości. Wszystkie prace były niezwykle przemyślane i interesujące. Mamy nadzieję, że zarówno przygotowanie tych niezwykłych prac konkursowych, jak i pogłębianie wiedzy na temat życia i aktywności Mikołaja Kopernika, sprawiło autorom prac oraz osobom towarzyszącym dużo radości.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za wyjątkowo aktywny udział. Mówiąc uczestnikom mamy też na myśli towarzyszących dzieciom dorosłych (rodziców, dziadków, nauczycieli) i starsze rodzeństwo, którzy wsparli „małych artystów” w ich dziełach.

Wiele prac prezentowało wysoki i wyrównany poziom. Po długich naradach jury, doceniając ogromny wkład i zaangażowanie uczestników konkursu, postanowiło przyznać szczególne wyróżnienia ufundowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wydawnictwo MAC Edukacja, Firmę STYL sp.j. Irenę i Ryszarda Kondraczuk .

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dwóch terminach 13 i 15 czerwca 2023 r., o czym powiadomimy opiekunów nagrodzonych dzieci drogą mailową.