Wyjazd edukacyjny pt. „Poznanie osobliwości przyrodniczych Narwiańskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje warsztaty terenowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w dniach: 27.06.2022 r. – 30.06.2022 r. (poniedziałek-czwartek). Koszt wyjazdu 780 zł. Wyjazd jest dofinansowany w wysokości 9000 zł z WFOŚiGW w Olsztynie (zrefundowanie całkowitego kosztu transportu). Liczba miejsc jest ograniczona – do 22 osób (przy rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń).

Wpłaty na wyjazd dokonać można w dwóch ratach, przy czym pierwsza wpłata w wysokości 350 zł wymagana jest do 25.05.2022 r. na konto Ośrodka: Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 (z dopiskiem – „Biebrza: K. Błaszczak i M. Jankun”). Natomiast druga rata z terminem wpłaty jest wymagana do 10.06.2022 r. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po dokonaniu wpłaty, osoba zdeklarowana będzie zobligowana do wskazania osoby na swoje zastępstwo (niewskazanie osoby na zastępstwo będzie skutkowało brakiem zwrotu pieniędzy). Harmonogram wyjazdu:

  • 27.06.2022 r. (poniedziałek) godz. 6.00 – wyjazd z parkingu przy ul. Odrodzenia w Elblągu (parking przy sklepie Jantar); przejazd do Jedwabnego – upamiętniającego bestialsko zamordowanych Żydów; przejazd do Śliwna i zwiedzanie Narwiańskiego PN wraz z przewodnikiem; Przejazd do Tykocina (zwiedzanie zamku z przewodnikiem oraz we własnym zakresie Rynku, synagogi, Kościoła Trójcy Przenajświętszej); przejazd do Białegostoku – obiadokolacja i nocleg w hotelu „Santana”;
  • 28.06.2022 r. (wtorek) – śniadanie w hotelu „Santana”; godz. 8.30-11.00 - zwiedzanie Białegostoku z przewodnikiem - spacer; 12.00 – obiad; 13.00 – przejazd do miejscowości Osowiec-Twierdza – zwiedzanie Biebrzańskiego PN w godz. 14.00-22.00 (konieczne dostosowanie ubioru i obuwia do warunków przyrodniczo-pogodowych - bagna!, komary!); proszę o zabezpieczenie sobie suchego prowiantu i napojów; powrót do hotelu „Santana” w Białymstoku;
  • 29.06.2022 r. (środa) – śniadanie w hotelu „Santana”; wyjazd godz. 9.00 do Świętej Wody; przejazd do Wasilkowa ( 10.00 - Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej); przejazd do Supraśla (11.00 – Muzeum Ikon); przejście do Prawosławnego Monasteru Zwiastowania Bogarodzicy i zwiedzanie z przewodnikiem – godz. 12.00; 13.00 – przejazd do Bohonik i zwiedzanie Meczetu ok. 13.40 z przewodnikiem; ok. 14.15 – obiad w regionalnej kuchni – danie tatarskie; ok. 15.30 przejazd do Sokółki i zwiedzanie miasta we własnym zakresie; przejazd do Białegostoku i kolacja we własnym zakresie; spacer wieczorny po Białymstoku we własnym zakresie; nocleg w hotelu „Santana”.
  • 30.06.2022 r. (czwartek) – śniadanie w hotelu „Santana”; ok. 8.20 - wyjazd do Czarnej Wsi Kościelnej; 9.00 – warsztaty kowalskie z pokazem (możliwość zakupu wyrobów); przejście do pracowni garncarskiej z pokazem (możliwość zakupu wyrobów); ok. 12.00 – przejazd do Augustowa; od godz. 13.00 zwiedzanie Augustowa z przewodnikiem (Rynek Zygmunta Augusta, historyczny Szlak Grodzieński, Kanał Bystry, Bazylika Mniejsza, wyprawa do Studzienniczej); ok. Godz. 15.30-16.00 obiad i powrót do Elbląga (na miejscu ok. 21.00).

Uwaga: W związku z brakiem możliwości pozyskania faktury w dwóch miejscach zwiedzania (Prawosławny Monaster Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu oraz warsztat kowalski w Czarnej Wsi Kościelnej) prosimy o przygotowanie kwoty w wysokości ok. 20 zł celem dokonania płatności na miejscu. Harmonogram może ulec modyfikacji.

Z poważaniem
konsultant ds. geografii i przyrody mgr Magdalena Jankun
kierownik ECEE konsultant ds. chemii i oceniania dr inż. Krzysztof Błaszczak