Wyjazd edukacyjny dla nauczycieli języka polskiego i języka angielskiego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego i nauczycieli języka angielskiego na wyjazd edukacyjny pod tytułem Edukacja teatralna w szkole na przykładzie oferty Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, który odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. (czwartek).
Plan wyjazdu:

  • 8.40 – zbiórka na parkingu przy E’Leclerc
  • 8.50 – wyjazd do Gdańska;
  • 10.00-13.00 – warsztaty edukacyjne w Teatrze Szekspirowskim w dwóch grupach – nauczyciele języka polskiego i nauczyciele języka angielskiego;
  • 13.00-15.00 – przerwa obiadowa (na koszt własny)
  • 15.00 – zwiedzanie Dworu Artusa z przewodnikiem
  • 18.00 – przedstawienie pt. „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)” w Teatrze Szekspirowskim
  • ok. 20.00 – wyjazd do Elbląga

Koszt wyjazdu – 160 zł
Uwaga! Uczestnicy mogą się starać o dofinansowanie z budżetu szkoły ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli. Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o dokonanie zapisu i wpłaty najpóźniej do dnia 15.03.2024 r.


Wpłaty proszę kierować na konto: Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem: Szekspir + nazwisko uczestnika.

Wyjazd edukacyjny organizują: Marlena Derlukiewicz – konsultant ds. języka polskiego i edukacji czytelniczej, Beata Gadomska – konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego, Mariola Chodakowska-Malkiewicz – konsultant ds. języka angielskiego i europejskich programów edukacyjnych oraz Kinga Zedlewska-Lontkowska – metodyk ds. języka angielskiego.