Wokół obrazu — sztuka impresjonizmu

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na warsztaty pt. “Wokół obrazu-sztuka impresjonizmu”. Warsztaty obejmują treści praktycznego poznania technik malarskich oraz sposoby komponowania obrazu na podobraziach płótna i papieru. Podczas warsztatów, sztuka impresjonizmu stanowić będzie twórczą inspirację.

Dla impresjonistów szczególna stała się potrzeba zatrzymania widzianego obrazu, rejestracja zmieniającego się w danej chwili światła i utrwalenia go na płótnie. Techniki charakterystyczne dla tego sposobu malowania to: swobodne użycie czystego koloru-alla prima, malowanie kropką-pointylizm, dywizjonizm- nakładanie obok siebie plam czystego koloru tak iż z pewnej odległości zlewały się tworząc kolor dopełniający, faktura i struktura pogłębiały wrażenie rozproszenia światła i koloru.

Podczas warsztatów będzie można poznać wiele metod komponowania obrazu, nakładania farb na podłoża poprzez zastosowanie impastu i posługiwanie się niestandardowymi narzędziami: szpachlą, szablonem i masami strukturalnymi.

Ważnym punktem spotkania będzie poznanie technik ekspozycji prac, tworzenia twórczej przestrzeni dla dzieci i młodzieży oraz organizacji wydarzeń artystycznych-happeningów w przestrzeni szkoły lub placówki oświatowej. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną poszczególne etapy pracy z materiałami plastycznymi, każdy uczestnik otrzyma potrzebny do twórczej pracy zestaw narzędzi i farb.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18.04.2024 r. w godz 13 00-17 00 w WORD w Elblągu, ul. Skrzydlata 1. Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego. Koszt szkolenia wynosi 100 zł, wpłata na konto Ośrodka, Santander Bank Polska 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem “wokół obrazu”.

Organizator Ewa Bednarska-Siwilewicz