Wojewódzki konkurs wiedzy pt. „Czyste powietrze warunkiem funkcjonowania w środowisku”

26 października 2023 r. odbył się drugi etap konkursu skierowany do uczniów szkoły podstawowej. Motywem przewodnim konkursu było czyste powietrze, a głównym celem rozpowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, podniesienie świadomości na temat przyczyn, skutków i przedsięwzięć służących zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń, promocja walorów przyrodniczych Warmii i Mazur.

Pierwszy etap konkursu polegał na opracowaniu posteru pt. Działania szkoły na rzecz czystego powietrza przez trzyosobowe drużyny składające się z uczniów klas VII. i VIII. Spośród zgłoszonych 41 drużyn, komisja konkursowa wyłoniła 10 najlepszych zespołów ze szkół województwa warmińsko-mazurskiego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Ornecie, Szkoła Podstawowa nr 9 im. J. Piłsudskiego w Elblągu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Elblągu, Szkoła Podstawowa im. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu, Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka z Oddziałami Przedszkolnymi w Rychlikach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Jagiełły w Pasłęku, Szkoła Podstawowa im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy.

Drugi etap odbył się w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu, do którego przybyli uczniowie wraz z nauczycielami przygotowującymi ich do konkursu. Na tym etapie sprawdzana była wiedza każdego uczestnika, który samodzielnie rozwiązywał test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Uczniowie mieli na udzielenie odpowiedzi 60 minut i do samego końca wykorzystali czas. Następnie komisja konkursowa dokonywała oceny prac. Następnie punkty uzyskane przez wszystkich uczestników danej drużyny były sumowane i wyłoniły zwycięskie zespoły:

  • pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie,
  • drugie miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie,
  • trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy.
    Wszystkim uczniom i nauczycielom ufundowano nagrody sfinansowane przez NFOŚiGW.
    Gratulujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Organizatorzy
dr inż. Krzysztof Błaszczak, kierownik ECEE, konsultant ds. chemii i oceniania
mgr Magdalena Jankun, konsultant ds. geografii i przyrody