Wojewódzki Konkurs Dendrologiczny 2020 rozstrzygnięty

Zakończył się wieloetapowy konkurs dendrologiczny dla szkół z województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowany przez W-MODN ECEE w Elblągu. Największy sukces odnieśli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku, przygotowani przez nauczycielkę biologii panią Małgorzatę Russek, zdobywając pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej.

Tegoroczna edycja konkursu wpisała się w rok absolutnie niezwykły pod wieloma względami. Po pierwsze rok 2020 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin ( „IYPH 2020”), po drugie żyjemy w czasie pandemii…

Za nadrzędny cel IYPH uznano „podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.” Uczenie się o drzewach, które są największymi żywymi istotami wszechczasów i symbolem zrównoważonego bilansu w przyrodzie jest poniekąd punktem wyjścia do zrozumienia cyklu życia przyrody. Dlatego też głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat dendroflory polskiej i europejskiej oraz popularyzowanie wiedzy o różnorodności biologicznej i jej znaczeniu dla zachowania życia na Ziemi.

Odnosząc się do drugiej niezwykłości roku 2020, koniecznym stało się przeprowadzenie konkursu w realiach edukacji zdalnej za pomocą narzędzi online. Tym samym z żalem zrezygnowaliśmy z warsztatów w naturze oraz przeprowadzenia finału konkursu w miejskim lesie Bażantarnia w Elblągu.

Konkursu przebiegał wg ustalonego harmonogramu:

Etap I – 14 maja 2020, godz. 14.00

 • Quizizz – 30 zadań typu wyboru jednej odpowiedzi z rozpoznawania drzew, krzewów i krzewinek z rysunków

Etap II – 19 maja, godz. 14.00

 • Quizizz – 30 zadań różnego typu z wyznaczonym czasem odpowiedzi.

Zakres treści:

 • porównanie „podobnych” drzew liściastych,
 • znajomość roślin boru bagiennego,
 • rozpoznawanie gatunków runa leśnego (rośliny zielne, krzewinki, mchy, grzyby - wg. zmodyfikowanego wykazu),
 • znajomość kwiatów, kwiatostanów, owoców,
 • sposoby zapylania różnego typu kwiatów drzew,
 • ekosystem lasu, sukcesję.

Etap III – 21 maja, godz. 14.00

 • Quizizz – 25 zadań typu wyboru z wyznaczonym czasem odpowiedzi.

Zakres treści:

 • skład gatunkowy zbiorowisk leśnych,
 • biologia drzew,
 • ochrona przyrody (obszarowa) w Lasach Państwowych.

22 maja – podsumowanie eliminacji

 • Rozstrzygnięcie konkursu drużynowego. Podanie wyników poszczególnych szkół.
 • Wyłonienie finalistów indywidualnych – uczestników turnieju o tytuł Mistrza Dendrologii.

Finał ustny - 28 maja, godz. 14.00

Forma: turniej indywidualny online podczas wideokonferencji, odpowiedzi ustne bezpośrednie lub za pomocą czatu w obecności ekspertów i nauczycieli- opiekunów drużyn.

Zakres treści:

 • rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów, krzewinek po korze, szyszkach, kwiatach, owocach, z opisu,
 • rozpoznawanie zbiorowisk leśnych,
 • ciekawe informacje na temat wylosowanego gatunku drzewa,
 • Pomocne źródło wiedzy: Mój pierwszy przewodnik. Jakie to drzewo?(skany z przewodnika zostały przekazane nauczycielom).

Suma punktów trzech członków drużyny, zgromadzonych w trzech etapach zdecydowała o miejscu drużynowym.

Klasyfikacja drużynowa:

 • I miejsce – SP 4 w Ełku, nauczyciel Małgorzata Russek
 • II miejsce – SP 3 w Pasłęku, nauczyciel Barbara Bieńkowska
 • III miejsce – SP 12 w Elblągu, nauczyciel Danuta Mazur
 • IV – SP 4 w Lidzbarku Warmińskim, nauczyciel Grażyna Kowalska
 • V – SP 25 w Elblągu, nauczyciel Beata Mikulska
 • VI – SP 4 w Elblągu, nauczyciel Marek Pruszak
 • VII – SP w Suszu, nauczyciel Ryszard Piotrowski

O zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej w finałowym turnieju o tytuł Mistrza Dendrologii 2020 walczyło sześcioro uczestników reprezentujących trzy szkoły, którzy zgromadzili największą liczbę punktów w zadaniach etapowych. Finał online przeprowadziły konsultantki WMODN w Elblągu: Janina Meller i Wiesława Kamińska. W roli eksperta wystąpił Jarosław Mytych, specjalista ds. edukacji w Nadleśnictwie Elbląg. Zawodnicy prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i zainteresowania tematyką dendrologiczno-ekologiczną.

Klasyfikacja indywidualna:

 • Piotr Kulik – SP 4 w Ełku – Mistrz Dendrologii 2020
 • Kamil Korolczuk - SP 4 w Ełku
 • Anna Janiszewska - SP 3 w Pasłęku
 • Paulina Kuczyńska - SP 4 w Ełku
 • Michał Cichocki – SP 3 w Pasłęku
 • Zuzanna Chycińska - SP 4 w Lidzbarku Warmińskim

Nagrody dla uczestników konkursu zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Nadleśnictwo Elbląg.

Gratulacje i uznanie dla wszystkich Uczniów oraz Nauczycieli, którzy zmotywowali ich do udziału w bardzo wymagającym konkursie i towarzyszyli im na każdym jego etapie.

Organizatorzy
Konsultantki W-MODN w Elblągu
Janina Meller, Wiesława Kamińska