Wiosenne konkursy przyrodnicze – przesunięcie terminu składania prac do 15 maja 2020 r.

Ogłoszone przed epidemią konkursy pod hasłem "Ochrona roślin - ochroną życia na Ziemi" są aktualne! Konkursy: plastyczny, poetycki i prezentacji multimedialnych adresowane do uczniów i nauczycieli ze szkół woj. warmińsko-mazurskiego są propozycją samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a jednocześnie atrakcyjną formą motywującą młodzież do nauki.

Jednym z celów konkursów jest dostrzeganie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie Warmii i Mazur oraz budzenie indywidualnej aktywności twórczej w kontakcie z przyrodą. Od pewnego czasu ten kontakt jest znowu możliwy.

Dodatkową motywacją do udziału w tej formie edukacji jest możliwość zdobycia nagród i upublicznienia nagrodzonych prac. Jest to również doskonała forma rozwijania zainteresowań przyrodniczych, artystycznych i polonistycznych. Konkursy wymagają dużej samodzielności od uczestników, w związku z czym sprawdzą się jako ciekawa inicjatywa wspomagająca kształcenie na odległość. Oferta ma na celu ożywienie edukacji domowej i wyzwolenie kreatywności nauczycieli i uczniów.

Szczegóły w Regulaminach.

Organizatorzy:
Konsultant d.s. biologii Janina Meller
Konsultant d.s.ds. ekologii Wiesława Kamińska