Wielkie przygotowania w Wojciechach do okresu lęgowego ptaków

19.02.2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach odbyło się „Drugie Rodzinne Budowanie”. Budowaliśmy budki lęgowe dla ptaków. Do realizacji tego zadania przygotowywaliśmy się już od pewnego czasu. Dzięki wsparciu merytorycznemu Nadleśnictwa Górowo Iławeckie przekazaliśmy zespołom deklarującym udział w akcji mały informator na temat budek lęgowych i zasad ich budowania.

Pan Grzegorz Lewandowski, właściciel tartaku w Wągródce, przekazał nam potrzebny materiał. Tata Ani z kl. III, zadeklarował przygotowanie i poprowadzenie „zaplecza narzędziowego”. W piątkowe popołudnie stawiło się na szkolnym korytarzu trzynaście rodzinnych zespołów (co najmniej jeden dorosły i dziecko) w tym jeden z Gdyni (tam jeszcze były ferie). Po krótkim, oficjalnym otwarciu dokonanym przez dyrektora Szkoły p. Krzysztofa Osowskiego wszyscy przystąpili do pracy.

Miary mierzyły a ołówki kreśliły. Piły piłowały a wiertarki warczały. Młotki stukały a gwoździe..., wypadały z rąk. Szybko atmosfera zrobiła się gorąca, na twarzach pojawiły się rumieńce a czoła zrosił pot. W ciągu całego przebiegu prac pomocą, wsparciem, dobrą radą dla budowniczych służyli Pani Dominika Popiało referent Nadleśnictwa Górowo Iławeckie oraz Pan Bogdan Kuźmicz, nauczyciel techniki w naszej szkole.

W efekcie wytężonej pracy powstało 13 budek lęgowych. Każda w swoim stylu: technicznie dopracowane, kolorowo zdobione, dla mniejszych i większych ptaków. I teraz z tą różnorodnością będzie musiała sobie poradzić komisja konkursowa, która dokona oceny i przyzna nagrody i wyróżnienia. Tę część zadania organizatorzy oddają w ręce Nadleśnictwa Górowo Iławeckie.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy przyjaciołom szkoły za wsparcie a uczestnikom za udział. Kolejne budowanie za nami, mam nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie w jeszcze szerszym gronie. Będziemy budować...

Krzysztof Osowski, dyrektor SP w Wojciechach