Webinarium pt. „Niska frekwencja uczniów jako pierwotna i wtórna przyczyna niepowodzeń szkolnych”

Konsultanci W-MODN w Elblągu: Bożena Rokicka i Krzysztof Błaszczak serdecznie zapraszają nauczycieli różnych przedmiotów na webinarium pt. "Niska frekwencja uczniów jako pierwotna i wtórna przyczyna niepowodzeń szkolnych".

Webinarium odbędzie się w dniu 23.05.2022 (poniedziałek). Początek webinarium o godzinie 14.00. Udział w webinarium jest odpłatny w kwocie 10 zł przed szkoleniem na konto Ośrodka Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem: „frekwencja – K. Błaszczak, B. Rokicka”.

Serdecznie zapraszamy

mgr BOŻENA ROKICKA — konsultant ds. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
dr inż. KRZYSZTOF BŁASZCZAK — kierownik ECEE, konsultant ds. chemii i oceniania