Warsztaty terenowe „Poznanie osobliwości przyrodniczych i krajobrazowych Welskiego Parku Krajobrazowego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje warsztaty terenowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w dniu: 22.08.2022 r. (poniedziałek). Koszt wyjazdu 30 zł/os. Wyjazd jest dofinansowany w wysokości 2.500 zł z WFOŚiGW w Olsztynie (zrefundowanie całkowitego kosztu transportu). Liczba miejsc jest ograniczona – do 30 osób (przy rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń).

Wpłaty na wyjazd dokonać należy do 19.08.2022 r. na konto Ośrodka: Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 (z dopiskiem – „Kurzętnik: K. Błaszczak i M. Jankun”).

Harmonogram wyjazdu:

  • 22.08.2022 r. (poniedziałek) godz. 7.30 – wyjazd z parkingu przy ul. Odrodzenia w Elblągu (parking przy sklepie Jantar); przejazd do Trzcina (ok. godz. 9.15);
  • spacer z przewodnikiem ścieżką dydaktyczną przez Rezerwat przyrody „Piekiełko” położony nad rzeką Wel (długość trasy ok. 5 km; czas przejścia ok. 2 godz.; odpowiedni strój i obuwie);
  • przejazd do Kurzętnika, wejście na wzgórze zamkowe – ruiny zamku Biskupów Chełmińskich z XIV w., wejście z rynku drogą krzyżową z widokiem na dolinę rzeki Drwęcy;
  • przejazd na Kurzą Górę, spacer po kładce dydaktycznej (dł. 1932 m), obserwacja terenów z wieży widokowej, obiad lub kawa w restauracji „Kurza Góra” we własnym zakresie;
  • powrót do Elbląga ok. godz. 17/18.00.

Osoby, które będą chciały skorzystać z warsztatów, ale dojadą we własnym zakresie dokonują również wpłaty wskazanej kwoty na konto Ośrodka.

Z poważaniem
konsultant ds. geografii i przyrody mgr Magdalena Jankun
kierownik ECEE konsultant ds. chemii i oceniania dr inż. Krzysztof Błaszczak