Warsztaty terenowe Poznanie osobliwości Pobrzeża Gdańskiego. Galarem po Motławie

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje zajęcia terenowe dla nauczycieli w dniu 01.10.2021 r. (piątek). Koszt wyjazdu 35 zł/os. Wyjazd jest dofinansowany z WFOŚiGW w Olsztynie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego. Wpłaty na wyjazd proszę dokonać do dnia 28.09.2021 r. na konto Ośrodka: Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 (z dopiskiem – Gdańsk – galarem po Motławie M. Jankun). W przypadku rezygnacji z wyjazdu po dokonaniu wpłaty pieniędzy, osoba zdeklarowana będzie zobligowana do wskazania osoby na swoje zastępstwo (niewskazanie osoby będzie skutkowało brakiem zwrotu pieniędzy). Harmonogram wyjazdu:

  • 01.10.2021 r. (piątek)) godz. 9.00 – wyjazd z parkingu przy ul. Odrodzenia w Elblągu (parking przy sklepie Jantar);
  • przejazd do Gdańska.
  • Rejs po Motławie kameralną, przestronną repliką historycznej łodzi typu Galar (wyjątkowa okazja aby zobaczyć gdańskie tereny stoczniowe oraz Port Gdańsk).
  • Zwiedzanie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku- Ołowianka.
  • Powrót do Elbląga ok. godz. 17.00

Konsultanci W-MODN: M.Jankun, I. Pożdziech K., Błaszczak