Warsztaty online pt. „Analiza statystyczna w procesie poznania naukowego”

Konsultant ds. biologii W-MODN w Elblągu zaprasza nauczycieli biologii na warsztaty online pt. „Analiza statystyczna w procesie poznania naukowego”, które odbędą się 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 15.30.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji wyników badań biologicznych w oparciu o proste analizy statystyczne. Zapisy podstawy programowej biologii nie precyzują, jakie obliczenia statystyczne należy zastosować w opracowaniu i analizie wyników obserwacji i doświadczeń. Zastosowanie ma w tym przypadku korelacja przedmiotowa biologii i matematyki w zakresie statystyki.

Charakterystykę poszczególnych miar statystycznych oraz ich zastosowanie w zadaniach przedstawi pan Andrzej Gołota, nauczyciel konsultant ds. matematyki i EWD. Przeprowadzone zostaną ćwiczenia, które przybliżą znaczenie najważniejszych miar statystycznych w kontekście biologicznym. Szkolenie powinno ułatwić nauczycielom biologii wdrożenie elementów statystyki do opisywania i interpretacji badanych zjawisk, a tym samym przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z biologii, w zakresie stosowania prostej analizy statystycznej.

Zgłoszenie na warsztaty odbywa się za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego.

Serdecznie zapraszam
Janina Meller – konsultant ds. biologii