Warsztaty metodyczne pt. „Packet Tracer – tworzenie zadań samooceniających z wykorzystaniem modułu Activity Wizard”

Konsultant ds. przedmiotów zawodowych zaprasza nauczycieli przedmiotów informatycznych i innych zainteresowanych na warsztaty metodyczne pt. "Packet Tracer - tworzenie zadań samooceniających z wykorzystaniem modułu Activity Wizard", które odbędą się 24.05.2020 od godz. 11.00 w sali szkoleniowej WORD Elbląg ul. Skrzydlata 1.

W ramach zajęć przewidzianych jest dużo ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem omawianego programu.

KRZYSZTOF STASIAK
nauczyciel — konsultant ds. przedmiotów zawodowych.