Warsztaty metodyczne pt. „Metody aktywizujące w nauczaniu”

Konsultanci W-MODN w Elblągu zapraszają nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na warsztaty metodyczne pt. "Metody aktywizujące w nauczaniu", które odbędą się w dwóch terminach do wyboru:

  • 15 listopada 2023 r. o godz.15.00 (środa) - szkolenie online
  • 4 stycznia 2024 r. o godz. 14.30 (czwartek) szkolenie stacjonarne w Elblągu przy ul. Skrzydlatej 1 (budynek WORD).

Do osób zainteresowanych warsztatami w trybie online zostanie wysłany link w dniu poprzedzającym szkolenie, uprawniający do uczestnictwa. Szkolenie jest odpłatne w kwocie 20 zł od osoby, płatne na konto Ośrodka Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729, z dopiskiem „Metody aktywizujące – Jankun, Błaszczak”.

Dodatkowych informacji udziela konsultant ds. geografii i przyrody Magdalena Jankun, konsultant ds. chemii dr Krzysztof Błaszczak.