Warsztaty metodyczne „Metody aktywizujące w nauczaniu”

Konsultanci W-MODN w Elblągu zapraszają nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na warsztaty metodyczne "Metody aktywizujące w nauczaniu", które odbędą się w dwóch terminach do wyboru:

  • 22 stycznia 2024 r. o godz.15.30 (poniedziałek)- szkolenie online.
  • 12 marca 2024 r. o godz. 15.00 ( wtorek) szkolenie online.

Proszę o deklarację najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie (czyli do 21 stycznia i do 11 marca). Do osób zainteresowanych warsztatami w trybie online zostanie wysłany link w dniu poprzedzającym szkolenie, uprawniający do uczestnictwa. Dodatkowych informacji udziela konsultant ds. geografii i przyrody Magdalena Jankun, konsultant ds. chemii dr Krzysztof Błaszczak.

Szkolenie jest odpłatne w kwocie 20 zł od osoby, płatne na konto Ośrodka Santander Bank
Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem „Metody aktywizujące – Jankun, Błaszczak”.