Warsztat metodyczny „Zdalne nauczanie na lekcjach j. polskiego”

Doradca metodyczny ds. języka polskiego W-MODN w Elblągu Anna Szczawińska, zaprasza nauczycieli języka polskiego z powiatu iławskiego i nowomiejskiego do udziału w warsztacie metodycznym on-line pn. "Zdalne nauczanie na lekcjach j. polskiego".

Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom. Termin: 22 kwietnia 2020 r. godz. 17.00. Rejestracja uczestników do 21 kwietnia 2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.