Warsztat metodyczny pt. „Narzędzia w zdalnym nauczaniu języków obcych”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli języków obcych na warsztat metodyczny pt. "Narzędzia w zdalnym nauczaniu języków obcych". Szkolenie jest bezpłatne i zostanie przeprowadzone dnia 11 maja 2020 r. o godz. 9.00 przy użyciu narzędzia Zoom.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz.

Alicja Kasperowicz, doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego i geografii.