Warsztat metodyczny on-line dla nauczycieli przedmiotów zawodowych pt. „Nauczanie zdalne przedmiotów zawodowych”.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych na szkolenie on-line dotyczące możliwości pracy zdalnej na przedmiotach zawodowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia WebEx i rozpocznie się 16 kwietnia 2020 roku o godz. 13.00.

Do udziału w warsztacie potrzebny jest komputer podłączony do internetu, wyposażony w kamerę i mikrofon. Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego. Szkolenie jest bezpłatne, a każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzający odbycie formy doskonalenia w formie elektronicznej.

Zapraszam
Krzysztof Stasiak
konsultant ds. przedmiotów zawodowych