Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Formy zabawowe w nauczaniu piłki ręcznej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na praktyczne szkolenie na temat nauczania elementów techniki piłki ręcznej w formie zabawowej.

Pierwsza część warsztatu została zaplanowana jako lekcja otwarta, w trakcie której uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu, pod opieką trenerki Wiolety Janaczek, zaprezentują zestaw gier i zabaw przydatnych do nauczania piłki ręcznej podczas zajęć wf na wczesnym etapie kształcenia. Druga część szkolenia zakłada aktywny udział uczestników, zatem wymagany jest strój sportowy.

Szkolenie odbędzie się 27 lutego 2024 roku w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Elblągu przy ul. Agrykola 6, w godzinach 14.00 – 16.30. Warunkiem wzięcia udziału jest dokonanie opłaty w wysokości 35 zł na konto Ośrodka: Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem: TS 13.
Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.


Zapraszam
Tomasz Szuszkiewicz konsultant W-MODN w Elblągu