Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego „Baseball w szkole”

W ramach propagowania dyscyplin sportowych innych kultur, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na praktyczne szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, po którym zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenie zajęć baseballa na lekcjach wychowania fizycznego.

Szkolenie odbędzie się na otwartym boisku szkolnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19 (proszę o przybycie w strojach sportowych co wyeliminuje konieczność korzystania z szatni). Czterogodzinne zajęcia, zakładające aktywny udział uczestników, poprowadzą:

  • Andrzej Krzykowski — trener Polskiego Związku Baseballu i Softballu, nauczyciel wf w Szkole Podstawowej w Miłomłynie,
  • Zdzisław Ziółkowski — trener Polskiego Związku Baseballu i Softballu, trener „Yankees” Działdowo.

Warsztat metodyczny rozpoczyna się 24 września 2021 r., o godz. 11.00, w Szkole Podstawowej w Miłomłynie. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu w przeddzień szkolenia w przypadku niekorzystnej prognozy pogody (informacja o ewentualnej zmianie terminu zostanie podana mailem). Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 45 zł. na konto Ośrodka: Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem: TS 4 „Baseball w szkole”.
 
Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszam
Tomasz Szuszkiewicz konsultant W-MODN w Elblągu