Warsztat metodyczny dla nauczycieli wf w Iławie pt. „Zumba na lekcji wychowania fizycznego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół na praktyczne szkolenie w Iławie na temat wykorzystania elementów zumby na lekcjach wychowania fizycznego. W trakcie trzygodzinnego warsztatu metodycznego uczestnicy poznają układy ruchowe urozmaicające i uatrakcyjniające zajęcia na wszystkich etapach edukacji. Program zakłada aktywny udział uczestników, zatem wymagany jest strój sportowy.

Szkolenie odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku w ZSO w Iławie przy ul. Sienkiewicza 1, w godzinach 13.00 – 15.15. Warsztaty poprowadzi charyzmatyczny instruktor fitness – Marcin Wierzbicki. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 60 zł na konto Ośrodka: Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729, z dopiskiem : TS 15. Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszam
Tomasz Szuszkiewicz
konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej W-MODN w Elblągu