W zgodzie z rytmem przyrody – jesienne wędrówki ptaków

Nadeszła jesień a wraz z nią strategiczne zmiany w kalendarzu fenologicznym przyrody. Na przełomie września i października obserwujemy nasilenie migracji zgodnych z biologicznym zegarem ptaków. Pierwszy weekend października to tradycyjny termin liczenia ptaków. Z tej okazji Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało wyjazd na terenowe zajęcia ornitologiczne dla nauczycieli i uczniów z 15 szkół podstawowych z terenu działania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Nauczycieli w Elblągu.

W sobotę 5 października w kierunku Mierzei Wiślanej, miejsca wzmożonej migracji ptaków, z Elbląga i okolic wyruszyło 13 autokarów z  ptasimi pasjonatami, aby wziąć aktywny udział w warsztatach ornitologicznych w ramach  Ptasiego Pikniku 2019.  Ptasi Piknik organizowany jest od 9 lat w ramach obchodów Europejskich Dni Ptaków.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez organizację corocznych październikowych wyjazdów edukacyjnych wnosi swój trwały wkład w edukację na rzecz poznawania jednej z największych tajemnic przyrody, jaką jest fenomen ptasich wędrówek.

Podczas zajęć terenowych  zarówno dorośli, jak i młodsi uczestnicy sobotnich warsztatów wzięli aktywny udział w otwartej edukacji przyrodniczo-ekologicznej, z naciskiem na ornitologię i wiedzę o lesie. Zapoznani zostali z zasadami prowadzenia obserwacji ptaków  i ich siedlisk, uczyli się rozpoznawać gatunki ptaków,  poznali metody odłowu i obrączkowania ptaków wędrownych. Na stoiskach edukacyjnych podczas gier, udziału w konkursach, quizach mogli sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą. Chętni mieli okazję zbudować budkę lęgową, którą następnie zabrali ze sobą do zawieszenia w ogrodzie szkolnym czy przydomowym. Oprócz budek uczestnicy otrzymali jeszcze wiele innych materiałów edukacyjnych. Dla zmęczonych wysiłkiem intelektualnym i fizycznym czekało ognisko i plenerowa kawiarnia, w której można było nabyć coś słodkiego i wypić kawę lub herbatę. Jak podaje Nadleśnictwo Elbląg, podczas IX Ptasiego Pikniku ornitolodzy naliczyli 50 000 migrujących ptaków. Dominującym gatunkiem w tym roku okazał się grzywacz, przeleciało też mnóstwo bogatek i maleńkich mysikrólików, które po odłowieniu przez chwilę można było obserwować z bliska a nawet wziąć na rękę, by sprawdzić obrączkę.

Udział w sobotniej otwartej lekcji przyrody w ramach Ptasiego Pikniku stanowił urozmaicenie zajęć szkolnych. Bez wątpienia wzbogacił wiedzę, doskonalił umiejętności, a także przyczynił się do rozwinięcia pasji przyrodniczych zarówno u nauczycieli, jak i uczniów. Ciesząc się z licznego i aktywnego udziału nauczycieli i uczniów w zajęciach ornitologicznych, żywimy nadzieję, że zaowocuje to ciekawymi aktywnościami w środowisku szkolnym.

Organizacja wyjazdu 40-osobowej grupy nauczycieli oraz uczniów z 15 różnych szkół pod opieką swoich pedagogów była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wiesława Kamińska i Janina Meller