W królestwie przyrody – Las z perspektywy przedszkolaka

Od kilku lat z inicjatywy W-MODN w Elblągu przedszkola z Elbląga i pobliskich powiatów uczestniczą w konkursie na projekt edukacyjny. Tegoroczna edycja przebiegała pod nazwą „W królestwie przyrody – Las z perspektywy przedszkolaka”. Do konkursu przystąpiło 12 placówek, z których 10 ukończyło projekt z sukcesem.

Celem konkursu było, poza wdrażaniem metody projektu w edukacji przedszkolnej, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji cyklicznych zmian w przyrodzie i czerpanie inspiracji twórczej ze świata przyrody. Ponadto projekt ukierunkowany był na rozwijanie umiejętności plastycznych i twórczego działania dzieci na miarę ich możliwości i potrzeby ekspresji. Jednak najcenniejszą korzyścią z pracy metodą projektu jest niewątpliwie rozwój kompetencji kluczowych. Regulamin konkursu pozwalał na swobodę wyboru różnorodnych działań, mających na celu rozwiązanie wybranych problemów badawczych.

W ramach projektu „Las z perspektywy przedszkolaka” przeprowadzono między innymi jesienne obserwacji w przyrodzie (warsztaty, wycieczka do lasu), zorganizowano w przedszkolu leśny kącik przyrody i wykonano pod kierunkiem nauczyciela wspólną pracę plastyczną pod nazwą „Leśny dywan”, jako zwieńczenie jesiennych obserwacji w lesie, poczynionych podczas zajęć warsztatowych z przedszkolakami. Praca plastyczna p.t: „Leśny Dywan” polegała na zaprojektowaniu i wspólnym wykonaniu dowolną techniką dywanika, chodniczka, makatki lub bieżnika z motywami leśnymi. Należało używać surowców i materiałów naturalnego pochodzenia (np. wełna, bawełna, papier, sznurek, nitki, fragmenty naturalnych tkanin, drewno, kora, trawa, mech i inne rośliny lub ich elementy, piórka, skrawki skóry, suszone grzyby jadalne).

Pomysłowość opiekunek projektu oraz kreatywność przedszkolaków zaowocowały niezwykłymi pracami plastycznymi. W efekcie każdy zespół przedstawił pracę oryginalną i niepowtarzalną. Z opisów realizacji projektu popartych dokumentacją fotograficzną dowiedzieliśmy się o licznych działaniach skrojonych na miarę możliwości danego przedszkola i grupy wiekowej, którą włączono do projektu (najczęściej były to dzieci 4-6-letnie).

Przedstawione na konkurs projekty oceniała komisja w składzie: Janina Meller – konsultant ds. biologii, Łukasz Kogut – konsultant ds. plastyki i Joanna Poźnikiewicz – konsultant ds. wspomagania szkół i placówek. Komisja mając na uwadze zasadę projektu, w którym ocenie podlega nie tylko produkt finalny lecz działanie, prowadzące do osiągnięcia założonych celów, czyli praca nad rozwiązaniem problemów sformułowanych w projekcie, postanowiła nie różnicować oceny projektów poszczególnych przedszkoli,

Przedszkola Nr 6, Nr 10, Nr 11, Nr 13, Nr 17, Nr 24 z miasta Elbląg oraz Przedszkola z Tolkmicka, Pieniężna, Słobit i Młynar otrzymały wyróżnienia, potwierdzone dyplomem, oraz atrakcyjne nagrody zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Są to zabawki edukacyjne, które będą służyć przedszkolakom wymienionych przedszkoli. Nauczycielkom prowadzącym projekty, które przedstawiły wyczerpujące sprawozdania z działań przekazano specjalne podziękowania.

Podsumowanie konkursu miało miejsce podczas warsztatów pod nazwą: Projekt edukacyjny w przedszkolu- Las z perspektywy przedszkolaka”, które odbyły się 14 grudnia 2021 r. w formule online. Spotkanie dyrektorów i nauczycielek wyróżnionych przedszkoli z konsultantką ds. biologii i konsultantem ds. plastyki było okazją do wymiany doświadczeń, zaprezentowania swoich pomysłów i pogłębienia wiedzy na temat metody projektu oraz metodyki wykonywania zespołowych prac plastycznych z małymi dziećmi.

Serdecznie gratuluję wszystkim Przedszkolom wyróżnionym w konkursie projektów i zapraszam do dalszej współpracy.

W załączeniu skrót prezentacji z podsumowania konkursu projektów.

Organizator konkursu: Janina Meller — konsultant ds. biologii