V ogólnopolska konferencja „Uczymy myślenia”

20161020_konferencja0120 października 2016 r. w Elblągu odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Uczymy Myślenia, zatytułowana "Budząca się edukacja - od kultury nauczania do kultury uczenia się". Wszyscy wiemy, że nic nie działa tak skutecznie jak dobry przykład, dlatego uczestnicy konferencji zapoznali się z innowacyjnymi strategiami zastosowanymi w gdańskim Gimnazjum Thinking Zone.Maciej Winiarek, współzałożyciel gimnazjum i dyrektor TOCfE Polska, w wykładzie Uczymy myślenia w nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej przedstawił doświadczenia pracy gimnazjum, w którym zajęcia nie nie odbywają się w tradycyjnych murach szkolnych i nie bazują na tradycyjnych metodach nauczania. Wszystko, co ciekawi uczniów dzieje się podczas zajęć rozwijających krytyczne myślenie odpowiedzialność za własne uczenie się i zachowanie lecz daleko różniących się od tradycyjnych lekcji.

Dr Marzena Żylińska, neurodydaktyk zaprezentowała wykład Od kultury nauczania do kultury uczenia się, przybliżający ideę budzącej się szkoły - oddolnej inicjatywy promującej praktyki i najnowsze odkrycia z obszaru edukacji pozwalające na transformację kultury szkolnej od nauczania do uczenia się. Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor Budzącej się Szkoły Nr 81 w Łodzi podzieliła się wieloletnimi doświadczeniami i zaprezentowała szereg pozytywnych zmian, jakie zaszły w nauczycielach, uczniach i rodzicach w Jej szkole.
Wszyscy prelegenci mówili o satysfakcji jaką pomimo szeregu codziennych trudności daje nauczanie i wynikającej z niego naturalnej, wewnętrznej motywacji uczniów.

Uczestnikami konferencji organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu oraz TOCfE Polska byli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy.

Pytania płynące z sali, a także dyskusje podczas przerwy kawowej świadczą o tym jak bardzo potrzebne są pozytywne zmiany w polskiej szkole i jak cenne są spotkania i wymiana doświadczeń z ludźmi, którzy te zmiany już rozpoczęli.