Typy i charakterystyka zadań egzaminacyjnych

Zadanie testowe to najmniejsza, niezależna cząstka testu, wymagająca od badanego udzielenia odpowiedzi. Może mieć postać pytania, polecenia, wypowiedzi niekompletnej lub twierdzenia poddanego w wątpliwość. Powinno dotyczyć tylko jednej czynności ucznia i wymagać od niego pokonania jednej, istotnej trudności.

Test osiągnięć szkolnych to zbiór zadań przeznaczonych do rozwiązania przez uczniów podczas jednej lekcji szkolnej, odpowiednio dostosowanych do poziomu i wybranych treści nauczania. Test związany jest z pomiarem dydaktycznym. Jako narzędzie pomiaru ma na celu sprawdzić i ocenić osiągnięcia uczniów we wskazanym zakresie materiału.

To tylko fragment artykułu. Całość dostępna do pobrania w formacie PDF.

Opracowała: Małgorzata Rydelek
doradca metodyczny ds. języka polskiego i historii