Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje warsztaty terenowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w dniu: 22.08.2022 r. (poniedziałek). Koszt wyjazdu 30 zł/os. Wyjazd jest dofinansowany w wysokości 2.500 zł z WFOŚiGW w Olsztynie (zrefundowanie całkowitego kosztu transportu). Liczba miejsc jest ograniczona – do 30 osób (przy rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń).

...czytaj dalej Warsztaty terenowe „Poznanie osobliwości przyrodniczych i krajobrazowych Welskiego Parku Krajobrazowego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje zajęcia terenowe dla nauczycieli w dniu 01.10.2021 r. (piątek). Koszt wyjazdu 35 zł/os. Wyjazd jest dofinansowany z WFOŚiGW w Olsztynie.

...czytaj dalej Warsztaty terenowe Poznanie osobliwości Pobrzeża Gdańskiego. Galarem po Motławie

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli religii na warsztaty online pt. "Zdalne nauczanie religii - teoria i praktyka".

...czytaj dalej Warsztaty online pt. „Zdalne nauczanie religii – teoria i praktyka”

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, która skutkuje m.in. zawieszeniem zajęć w szkołach, nasz Ośrodek zaprasza zainteresowanych nauczycieli do uczestniczenia w darmowych warsztatach online pt. "Jak pracować z uczniem z wykorzystaniem narzędzi do zdalnej edukacji?".

...czytaj dalej Warsztaty online pt. „Jak pracować z uczniem z wykorzystaniem narzędzi do zdalnej edukacji?”

Doradca metodyczny ds. języka polskiego W-MODN w Elblągu Anna Szczawińska, zaprasza nauczycieli języka polskiego z powiatu iławskiego i nowomiejskiego do udziału w warsztacie metodycznym on-line pn. "Zdalne nauczanie na lekcjach j. polskiego".

...czytaj dalej Warsztat metodyczny „Zdalne nauczanie na lekcjach j. polskiego”