Co to jest wychowanie? Według definicji „wychowanie to całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym” [pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie]. My nauczyciele musimy uzmysłowić rodzicom, że to oni mają największy wpływ na wychowanie dziecka.

...czytaj dalej O wychowaniu słów kilka…

Przeglądając Facebooka, dość często spotykamy zadania arytmetyczne typu: Oblicz wartość wyrażenia {6} ^ {2} :2∙3+4. I choć na pewno wartością tego wyrażenia jest 58, to wielu utrzymuje, że wartością tego wyrażenia jest 10. Możemy jedynie domyślać się, że ktoś zapamiętał, że najpierw wykonujemy mnożenie, a potem dzielenie. Czy tak jest rzeczywiście?

...czytaj dalej Jak mówić o matematyce?

Od momentu, kiedy dowiadujemy się, że do naszej szkoły ma uczęszczać uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaczynamy budować koalicję na jego rzecz. Inaczej mówiąc – starannie przygotować się na jego przyjście, świadomie opracowując strategię pracy z nim na przestrzeni kilku lat.

...czytaj dalej Budowanie koalicji na rzecz ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego

Nowa rzeczywistość edukacyjna i wychowawcza szkoły, wywołana długotrwałym kształceniem na odległość, zwraca uwagę na konieczność podjęcia zintegrowanych działań profilaktycznych przez wszystkich nauczycieli, w tym także polonistów.

...czytaj dalej Wspieranie przez nauczanie — terapeutyczna rola lektur szkolnych w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Konflikt jest składowym elementem naszego życia. Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne i reprezentują różnorodne pragnienia, postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe, prowadzi to wielokrotnie do sytuacji konfliktowych.

...czytaj dalej Rozwiązywanie konfliktów w szkole