Konsultanci W-MODN w Elblągu zapraszają nauczycieli na kurs doskonalący pt. "Planowanie pracy nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie". Kurs w wymiarze 40 godzin dydaktycznych (8 spotkań) odbędzie w formie zdalnej w następujących terminach:

...czytaj dalej Kurs doskonalący pt. „Planowanie pracy nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie”

Konsultanci W-MODN w Elblągu zapraszają nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na warsztaty metodyczne "Metody aktywizujące w nauczaniu", które odbędą się w dwóch terminach do wyboru:

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Metody aktywizujące w nauczaniu”

Dziady cz. III to lektura obowiązkowa. Warto ją dokładnie omówić i powtórzyć. Proponuję zestaw zadań, które pozwalają utrwalić najważniejsze wątki, motywy i cytaty z lektury.

...czytaj dalej Materiały do omówienia i powtórzenia Dziadów cz. III Adama Mickiewicza

Przygotowany zestaw zadań skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. Umożliwia sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce. Zaproponowane zadania łączy tytułowy labirynt występujący w tekstach literackich od starożytności poprzez epoki nowożytne.

Małgorzata Rydelek, doradca metodyczny ds. języka polskiego i historii