Rok 2024 został ustanowiony decyzją Senatu RP – Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Organizatorem konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Konkurs został przeprowadzony w terminie luty – kwiecień 2024 r. Celem konkursu było:

...czytaj dalej Podsumowanie konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawszy projekt obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 w szkole, przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej