III szkolenie w ramach Elbląskiego Programu Edukacji Morskiej

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na trzecie szkolenie w ramach Elbląskiego Programu Edukacji Morskiej, którego partnerami są Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu i Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu. Szkoły nadal mogą zgłaszać chęć swojego udziału w programie za pomocą formularza rejestracyjnego.

Trzecie spotkanie, z cyklu bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli elbląskich szkół i placówek, odbędzie się 17 stycznia 2023 r., o godz. 13.00, na przystani Grupy Wodnej przy ul. Wybrzeże Gdańskie 12 w Elblągu.
Zajęcia zakładają aktywny udział uczestników, także proszę o zadbanie o odpowiedni do warunków pogodowych strój. W razie niepogody zrealizujemy treści szkolenia w formie warsztatowej w ogrzewanym pomieszczeniu. Osoby planujące udział w spotkaniu prosimy o jak najszybsze potwierdzenie zgłoszenia za pomocą formularza rejestracyjnego. Uczestnicy, którzy rejestrowali swój udział w pierwszym szkoleniu wypełniają tylko pola oznaczone*


Zapraszam
Tomasz Szuszkiewicz
konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu