Szkolenie „Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego podczas rejsu żaglowcem”

W dniach 2-12.11.2018 r. odbyło się praktyczne szkolenie dla nauczycieli podczas rejsu legendarnym żaglowcem STS „Pogoria” po Morzu Liguryjskim, zorganizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy „Horyzont” w Elblągu.

Uczestnicy podczas tygodniowej żeglugi, pełniąc rolę załogi, poznali walory wychowawcze pracy zespołowej na pokładzie żaglowca rejowego. Przyswoili także podstawy umiejętności i wiedzę związaną z nawigacją, meteorologią, etykietą morską. Ciekawy rejon żeglugi, obfitujący w atrakcje historyczne i turystyczne stanowił dodatkowy atut szkolenia.

Zdobyte doświadczenie może w przyszłości zaowocować organizacją rejsów z młodzieżą, które oprócz walorów wychowawczych poszerzają wiedzę z zakresu historii, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i podnoszą sprawność fizyczną uczestników.

Dziękuję Załodze za udany rejs!

Tomasz Szuszkiewicz
Konsultant W-MODN ds. wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej