Szkolenie pt. “Witrochromia-malarskie historie na szkle”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na szkolenie pt. “Witrochromia-malarskie historie na szkle”. Witrochromia pochodzi od słowa vitrum-szkło i chromium-barwa. Na ziemiach polskich pojawiła się w średniowieczu, na szerszą skalę upowszechniła się w sztuce ludowej w XIX wieku.

Obecnie szklane malowidła są najbardziej znane na Podhalu, w tamtejszych centrach kultury działają pracownie plastyczne, które specjalizują się w technice witrochromii. Malarstwo na szkle charakteryzuje się obrazem, który występuje po drugiej stronie szkła, kontur jest rysowany piórem i tuszem, następnie malowany farbami olejnymi za pomocą pędzla, jako pierwsze maluje się wszystkie szczegóły, kontury i laserunki oraz światła, na końcu kryjące ciemne partie oraz tło. Malarstwo na szkle, rozwija procesy czynności złożonych, takich jak myślenie wyobrażeniowe, planowanie motoryczne i myślenie obrazem odwróconym.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną poszczególne etapy tworzenia prac, każdy uczestnik otrzyma potrzebne materiały oraz narzędzia. Do pracy twórczej będzie można wybrać różne formaty szkła.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 X 2022 r., w godz. 14.00 - 17.00 w WORD w Elblągu, ul. Skrzydlata 1. Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego. Koszt szkolenia wynosi 50 zł, wpłata na konto Ośrodka, Santander Bank Polska 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem, "Witrochromia".

Ewa Bednarska-Siwilewicz doradca metodyczny ds. plastyki