Szkolenie pt. Aktywizowanie uczniów na lekcjach historii i wos w edukacji zdalnej.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie do udziału w szkoleniu z wykorzystaniem chmury słów oraz aktywnych dokumentów Google w edukacji historycznej i obywatelskiej w ramach edukacji zdalnej.

Szkolenie jest realizowane on-line 21 maja 2020 r. na godz. 15.00. Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer podłączony do Internetu, wyposażony w kamerę i mikrofon. Zainteresowane osoby proszę o zgłoszenie swojego udziału na adres i.pozdziech@wmodn.elblag.pl

W zgłoszeniu proszę podać miejsce pracy. Zainteresowani nauczyciele otrzymają w wiadomości link do udziału w szkoleniu 10 min przed rozpoczęciem zajęć. Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszam
Irena Poździech, konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej