Szkolenia wzmacniające kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie realizacji doradztwa zawodowego

W imieniu Open Education Group Sp. z o.o. zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach wzmacniających kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie realizacji doradztwa zawodowego. Ich adresatami są m.in.: koordynatorzy doradztwa, doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy oraz nauczyciele.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry pedagogicznej szkoły do realizacji zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego, do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi. Szczegóły na stronie organizatora.