Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzimy corocznie Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. Światowy Dzień Wody został ustanowiony podczas Szczytu Ziemi w 1992 roku w Rio de Janeiro w Brazylii w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku.

Ideą obchodów jest zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu wody oraz o potrzebie ochrony i rozwoju zasobów wodnych. Rozwój gospodarczy oraz dobrobyt społeczny ściśle zależy od dostaw i jakości słodkiej wody. W wielu krajach rosnąca liczba ludności oraz zwiększająca się skala działalności gospodarczej już spowodowała jej niedobory dla mieszkańców i przemysłu.

Każdego roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, podkreślającym relację między człowiekiem a wodą. W tym roku tematem przewodnim jest „Woda i praca”.

Lepsza woda, lepsze miejsca pracy.
Dziś prawie połowa pracowników na całym świecie - 1,5 miliarda ludzi - pracuje w sektorach związanych z wodą. Jednak miliony ludzi, którzy pracują w sektorach związanych z wodą często nie mają zapewnionej chroniony podstawowych praw pracowniczych. Tematem w roku 2016 - woda i zatrudnienie - koncentruje się na tym, jak ilość i jakość wody może zmienić życie i źródła utrzymania pracowników - a nawet przekształcać społeczeństwa i gospodarkę.

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie projektu.