Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli HIT

Od 1 września 2022 r. w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych będzie realizowany nowy przedmiot historia i społeczeństwo, który łączy treści z zakresu powojennej historii Polski i świata z treściami z zakresu edukacji obywatelskiej. W związku z tym zapraszam Państwa do udziału w sieci współpracy i samokształcenia, której celem jest udzielanie wsparcia i dzielenie się wiedzą przy realizacji tego zadania. Do udziału w sieci zapraszam wszystkich chętnych nauczycieli.

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się 8 czerwca 2022 r. o godzinie 16.00 w formie zdalnej.
W trakcie spotkania omówimy podstawowe założenia zmian programowych i organizacyjnych nauczania przedmiotów historia i teraźniejszość, historia, wos rozszerzony.

Zapraszam serdecznie
Irena Poździech
konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej W-MODN w Elblągu