Rysunek tuszem

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza do zapoznania się z autorskim filmem instruktażowym “Rysunek tuszem”. Celem zajęć jest doskonalenie warsztatu rysunkowego poprzez zastosowanie różnych narzędzi i mediów rysunkowych np.:tusz, węgiel, ołówek, sepia, rysunek z elementami koloru-kredka akwarelowa, pióro, patyk, słomka, pędzel.

Rysunek jest istotnym elementem kształcenia plastycznego i formą komunikatu wizualnego. Wpływa na poszerzanie zainteresowań i umiejętności obserwacji. Jest narzędziem do tworzenia indywidualnego materiału ilustracyjnego.

Autorski film instruktażowy prowadzi Ewa Bednarska-Siwilewicz nauczyciel doradca metodyczny w zakresie plastyki z Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu (e.bednarska@wmodn.elblag.pl).

Konspekt zajęć “Rysunek tuszem”

Cele: Poznanie sposobów tworzenia prac w technice rysunku tuszem, piórkiem lub patykiem. Kształcenie umiejętności rysunkowych poprzez obserwację natury, postaci, portretu, kompozycji przestrzennych, umiejętność przedstawiania własnych projektów, wspieranie świadomości plastycznej i myślenia wyobrażeniowego. Poznanie rodzajów linii, kreski, plamy walorowej, zasad kompozycji, proporcji, światła, dynamiki w rysunku.

Metody: pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, praca z materiałem ilustracyjnym

Formy pracy: grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: piórko, patyki różnej grubości, słomka, tusz rysunkowy lub kreślarski, papier rysunkowy i akwarelowy, pędzle, woda, paleta.

Przebieg warsztatów

Faza wprowadzająca

Przedstawienie tematu zajęć i sposobu wykonania zadania, zapoznanie z etapami pracy i materiałami dydaktycznymi.

Faza realizacyjna

Przygotowanie stanowiska pracy, z odpowiednio dobranymi materiałami i narzędziami. Wykonanie szkicu z natury lub wyobraźni: patykiem, piórkiem i tuszem, lub słomką. Połączenie procesu rysowania z lawowaniem. Oprawienie wykonanych rysunków w różnokolorowe passe partout, utworzenie galerii wykonanych prac.

Faza podsumowująca

Omówienie sposobów wykonania pracy od inspiracji do rysunku. Uczestnicy warsztatów udzielają wypowiedzi na temat zastosowanych metod i technik rysunkowych.

Uwagi:

Warsztaty przeznaczone są do zajęć z osobami w różnym wieku. Podstawą jest aktywne uczestniczenie w poszczególnych etapach warsztatu tworzenia prac w technice rysunku tuszem. Zaobserwowanie, że linie i kreski bywają różnej grubości w zależności od zastosowanego narzędzia rysunkowego.