Rozstrzygnięcia etapu okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej informuje, że etap okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, który odbył się 14 kwietnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu został rozstrzygnięty. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 43 uczniów z 22 szkół.

Eliminacje okręgowe OWE składały się z części pisemnej w formie testu złożonego z 60 pytań oraz części ustnej, do której zakwalifikowało się 12 uczestników, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia w teście. Część ustna polegała na publicznym udzieleniu odpowiedzi przed pięcioosobową komisją, której przewodniczył dr Czesław Nitecki. Każdy z 12 finalistów odpowiadał na 7 problemowych pytań, składających się na jeden wylosowany zestaw. Poziom tegorocznych uczestników etapu okręgowego OWE był niezwykle wyrównany, stąd różnice punktowe były bardzo małe.

Wyniki uzyskane przez każdego z 12 uczestników w części pisemnej i ustnej były sumowane i stanowiły podstawę do wytypowania siedmiorga uczniów, do uczestnictwa w eliminacjach etapu centralnego, które odbędą się w Lidzbarku Welskim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
W finale centralnym OWE województwo warmińsko-mazurskie reprezentować będą następujący uczniowie:

 1. Romanowski Michał – Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie, kl. IV Ta, opiekun merytoryczny – p. Cecylia Szatkowska
 2. Sobolewska Karolina – Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, kl. III, opiekun merytoryczny – p. Anna Prażmo
 3. Piskorowska Karolina – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusz Słowackiego w Elblągu, kl. IIIb, opiekun merytoryczny – p. Ewa Michalewicz
 4. Krzyszkowski Jakub – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, kl. IIc, opiekun merytoryczny – p. Aneta Roś-Kozłowska
 5. Bojarski Michał – Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi w Olsztynie, kl. IIe, opiekun merytoryczny – p. Aneta Maszczak
 6. Skrzypa Kamila – Zespół Szkół w Górowie Iławeckim, kl. IIIc LO, opiekun merytoryczny – p. A. Baumann-Gudz
 7. Zelek Amelia – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu, kl. I, opiekun merytoryczny – p. Hanna Pietras

W części ustnej bardzo dobrze zaprezentowało się również pozostałych pięcioro uczniów, którzy z powodzeniem poradzili sobie z trudny test, lecz nie weszli do składu najlepszej siódemki:

 • Ocicki Dawid - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu, kl. II, opiekun merytoryczny – p. Katarzyna Zarzeczna
 • Jurewicz Alicja - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu, kl. III, opiekun merytoryczny – p. Hanna Pietras
 • Makowski Damian - Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie, kl. IV Ta, opiekun merytoryczny – p. Cecylia Szatkowska
 • Brodzik Jowita – Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, kl. II, opiekun merytoryczny – p. Alicja Ciunelis
 • Bartosz Małgorzata – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, kl. III, opiekun merytoryczny – p. Elżbieta Skupień

Eliminacje okręgowe w Elblągu prowadziła Magdalena Jankun – p. o. kierownika ECEE a w jury zasiadali:

 1. dr Czesław Nitecki – przewodniczący JURY XXXIII OWE
 2. dr Agata Rychter – PWSZ w Elblągu
 3. dr Julian Turko – założyciel i pierwszy kierownik ECEE
 4. Justyna Raczyńska – WFOŚ i GW w Olsztynie
 5. Eleonora Gontarska-Gajowniczek – RDOŚ w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych w Elblągu
 6. Krystyna Wątroba – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska W Olsztynie, Delegatura w Elblągu
 7. Alina Rodziewicz – ZPK Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
 8. Jarosław Mytych – Nadleśnictwo Elbląg
 9. Antoni Czyż – Nadleśnictwo Zaporowo
 10. Alicja Nowak – PKWE
 11. Alicja Szarzyńska – OCEE WMODN w Olsztynie
 12. Janina Meller – WMODN w Elblągu

 

Nagrody dla uczestników okręgowej OWE w Elblągu zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Wszystkim finalistom etapu okręgowego OWE, a szczególnie reprezentantom naszego województwa na etap centralny oraz ich opiekunom merytorycznym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 8-9 czerwca 2018 r. na etapie centralnym Olimpiady w Lidzbarku Welskim.

Janina Meller – konsultant ds. biologii i edukacji ekologicznej WMODN w Elblągu
Magdalena Jankun – p.o. kierownika Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej